Om Åsa

Åsa de Mander är politisk sekreterare, vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, ledamot i Kommunfullmäktige, samt ersättare i kommunstyrelsen.