Om Heinz

Heinz Sjögren är ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.