Välkommen till politik i fokus den 12/4

Mötet sker via zoom och du hittar zoomlänken i medlemsappen/kalenderfunktionen eller i kallelsen till mötet.,

Varmt välkommen!