Välkommen till politik i fokus den 7/6

Mötet sker via zoom och du hittar zoomlänken i medlemsappen/kalenderfunktionen eller i kallelsen till mötet.,

Varmt välkommen!