En stor majoritet av partierna i Tyresö verkar ha bristande känsla för vad som passar in i vår närmiljö här i Tyresö. Man lyssnar inte tillräckligt på Tyresöborna, i synnerhet inte på de närboende, när vi bygger nya bostäder i kommunen.

Södergården i Trollbäcken
Förgäves försökte vi få våra Allianskollegor att förstå att detta bygge var för stort, för högt och för nära angränsande villatomter, samt att det fattades besöksparkeringar. Efter flera kompromissförsök tvingades vi till slut ge upp och röstade då emot hela projektet, som från början hade förutsättningar att kunna bli en fin inledning på utvecklingen av Trollbäckens nya centrumstråk. Men den rödgröna oppositionen gav i avgörande stund ändå projektet sitt stöd, och det kommer nu att genomföras. Vi liberaler tittar nu framåt, och kommer att arbeta hårt för att resten av centrumstråket ska blir mer lågmält och anpassas till omgivande bebyggelse.

Apelvägen i Strand
Ett tvådelat projekt där bostäder byggs på båda sidor om Apelvägen. Även ett nytt äldreboende och en träffpunkt för ungdomar finns med i planerna. Ett i grunden bra projekt som varit en del av kommunens planer sedan mycket länge. Förslaget på fasadernas
utformning mot Tyresövägen i norr har väckt stor uppmärksamhet. Och husens höjd och den kompakta arkitekturen i södra delen av projektet har också kritiserats hårt.

Men tack vare starkt stöd från folkopinionen, har vi liberaler lyckats få igenom flera avgörande förbättringar i projektet. Fasaderna är nu bättre anpassade till omgivningen, omsorgsboendet är flyttat, hushöjden mot Äppelgränd har sänkts, den fjärde våningen i
södra delen är indragen och hörnet mot Prästgårdsvägen har öppnats upp. Vi liberaler är stolta för att ha bidragit till dessa förbättringar. Men hade vi fått bestämma själva, skulle slutresultatet sett helt annorlunda ut!

Bäverbäcken i Centrum
Här anser vi att det inte ska byggas några bostäder alls. Det är på fel sida av vägen från centrum räknat, och bostäderna blir inklämda mellan Tyresövägen och golfbanan. Bättre hade varit att bygga företagslokaler här. Men en stor politisk majoritet vill driva igenom detta projekt, och vi tvingas se på när ett nytt trafikljusreglerat övergångsställe över
Tyresövägen kommer på plats för att knyta ihop Bäverbäcken med Tyresö Centrum. Det sista Tyresöborna behöver är fler trafikhinder på Tyresövägen!

Liberalerna i Tyresö behöver växa, så att vi kan få större inflytande på stadsbyggnadsfrågorna i kommunen. Därför ber jag om just Din röst i kommunvalet på söndag!


Mats Lindblom

Kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.