Se alla

Ett tryggt Tyresö

Frihet i vardagen kräver trygghet.

Trygghetsskapande insatser i kommunen

För att skapa en tryggare miljö för våra invånare har kommunen arbetat med att se över vilka platser som känns otrygga och hur de kan förbättras. Tyresös offentliga rum ska vara attraktiva, upplevas som trygga och vara tillgängliga för alla, oavsett tid på dygnet. En särskild inventering av utemiljön görs nu i kommunen med syfte att man ska kunna ta sig fram tryggare till fots och cykel. Det kan till exempel handla om att förbättra belysningen, att beskära ett buskage eller ändra en vägbana.

Det är inte bara förbättringar i stadsplaneringen som gör skillnad för trygghet. Det faktum att man har ett väl fungerande samarbete mellan kommun, polis, brottsförebyggare socialtjänst, skola, företagare, fastighetsägare och föreningsliv är minst lika viktigt. När kommunen och alla andra aktörer tillsammans med tyresöborna hjälps åt, kan vi förebygga och förhindra mycket av det som skapar otrygghet i vardagen. Ett exempel på det är Handslag för ett vackrare Tyresö där en överenskommelse har slutits mellan kommunen och andra aktörer om att bekämpa klotter och skadegörelse.

Kameraövervakning kan på vissa platser och i vissa byggnader vara befogat för att skapa trygghet och motverka skadegörelse och annan brottslighet.

Socialtjänst och polis ska ingripa snabbt när en ung människa hamnat snett

När en ung person hamnat snett i tillvaron kommer det sällan som en total överraskning. Varningsklockorna har oftast ringt långt tidigare, men inte tillräckligt har gjorts snabbt nog. Vi vill att skola, socialtjänst och polis ska ingripa snabbt när ett barn är på väg in i ett destruktivt beteende. Omfattande skolk är oftast ett tecken på att ett barn inte mår bra. När barnet börjar begå brott ska omgivningen inte blunda bara för att barnet inte är straffmyndigt. Ofta kan även barnets familj behöva stöd, till exempel för att föräldrarna ska kunna ta sitt föräldraansvar på rätt sätt. Ju tidigare insatser sätts in, desto fler barn får chansen till en trygg uppväxt.

Vi vill ha tillbaka polisstationen i Tyresö

Vi vill få tillbaka polisstationen till Tyresö och se fler poliser på gator och torg.
Det behövs många fler poliser i hela Sverige, för att försvara friheten och tryggheten. Och de behöver få bättre betalt. Redan nu ska fler poliser få lämna kontoret och jobba ute bland människor. Mycket av skrivbordsjobbet kan göras av andra.

Fler trygghetsvakter för ett tryggare Tyresö

Det tar tid att utbilda poliser så att Sverige kan få de 25 000 poliser i tjänst som Liberalerna vill se. Därför vill vi att staten under övergångstiden ger bidrag till kommunen så att fler lokala ordningsvakter kan anställas för att öka säkerheten på de tider och platser där det är som stökigast.

Vissa saker bara måste fungera

Frihet är att kunna känna sig trygg där du bor. Att tryggt kunna gå hem från busshållplatsen en sen kväll, ta en löprunda, eller låta barnen själva gå hem från kompisen är något som ska vara självklart för alla som bor i Tyresö. Det är saker som bara måste fungera!