Vi vill ta ett socialliberalt ansvar och undanröja sådant som hindrar att leva livet som man själv önskar. 

Rätt att välja

De sista åren ska vara lika mycket värda som de första och omges med lika mycket omsorg och kärlek. Ingen ska behöva vara orolig för att inte få den omsorg de behöver. Valfriheten ska ökas och byråkratin minskas. Alla är olika, även som äldre.

Vi liberaler anser det självklart med valfrihet och rätt att välja, även som äldre. Äldre människor behandlas ofta idag som ett kollektiv och inte som enskilda individer. Vården är hårt styrd och biståndsbedömningar kan bli ”fyrkantiga”. Vi vill att det skall vara möjligt att få viss hjälp utan behovsprövning, som till exempel trygghetsboende eller trygghetslarm med GPS-funktion som ökar tryggheten vid vistelse utomhus, men även möjlighet att övervaka t.ex. puls och blodtryck.

Självbestämmande

Alla ska hela livet kunna leva aktivt efter egna förutsättningar med den självklara rätten att själv bestämma över sin vardag och sin omsorg. Vi anser att man som äldre också skall bo bra och känna sig trygg. Större hänsyn till detta ska tas vid fördelning av vård- och omsorgsplatser.

Bo bra

Liberalerna satsar på nya moderna omsorgsboenden i kommunen. Boenden som ger bra miljö för den boende och bra arbetsmiljö för anställda. Fler lägenheter behövs i form av trygghetsboende och liknande. Det ska vara nära till service som behövs.

Modern teknik

Välfärdsteknik skapar stora möjligheter, men äldreomsorgen är lite långsam på att ta till sig denna. Ett trygghetslarm med GPS kan till exempel innebära att en dement person själv kan fortsätta med sina långpromenader. Många föredrar säkert kameratillsyn istället för nattpatrull och nattliga besök. Självrengörande/torkande toaletter är vanliga i till exempel Japan. Sådana kan bli ett välkommet tillskott. Självklart måste all teknik anpassas efter varje persons vilja, och användningen ske med stor respekt för den personliga integriteten.

Fokus på äldrefrågor

För att få ökat fokus på äldrefrågor har vi Liberaler länge förespråkat bildandet av en äldrenämnd, vilket äntligen blir verklighet. Vi vill även införa en lokalt oberoende äldreombudsman, som kan ge vägledning och rådgivning. Vi ser också ett behov av att vårdcentraler har kompetens speciellt inriktade för äldre.
Anhörigstöd värd namnet bör återinföras i Tyresö.

Måltiden – dagens höjdpunkt

Måltiden är av central betydelse i vardagen. Att känna doften från riktig matlagning, att höra kastrullers ljud och förberedelser inför måltiden, att delta i matlagningen där man kan, ökar både aptit och livskvalité.

God näringsriktig mat och trivsamma måltider är en viktig kvalitetsfråga i omsorgen. Vi Liberaler vill att det ska vara självklart att alla i behov av hjälp med matlagning ska få den lagad hemma. Detta ökar trivseln, men framför allt stimuleras aptit och välbefinnande.

Hemtjänst med kvalitet

Alla har vi olika behov och önskemål. Till exempel ska man kunna välja vilket hemtjänstföretag som skall utföra tjänsten. Man ska också kunna välja vilken typ av tjänster som behövs. Det handlar om integritet och egenmakt i vardagen. Vård och hjälp i hemmet är något privat. Alla utförare ska hålla hög kvalitet. Den som bara behöver lite hjälp ska få det utan krångel.

Hemtjänsten ska också ge vissa garantier. Exempelvis, att få komma ut på promenad, sociala aktiviteter, god näringsriktig mat – helst tillagad på plats.

Psykisk hälsa – Mötesplatser

Den psykiska hälsan hamnar ofta i skymundan, men den är lika viktig som den fysiska hälsan.

För att bryta äldres ensamhet vill Liberalerna att det sociala innehållet i omsorgen utvecklas och att kommunen i nära samarbete med studieförbund och samhällets ideella krafter, som till exempel pensionärernas organisationer, Röda Korset, religiösa samfund och invandrarorganisationer lämnar stöd till de som arbetar med aktiviteter för äldre. För att detta ska fungera behöver mötesplatser, gärna över generationsgränserna, anordnas på flera platser i Tyresö.

Fysisk hälsa

Vi vill främja ett aktivt och hälsosamt liv, se till att det finns promenadstråk, cykelbanor och utegym som passar både ung och gammal. Anpassad gymnastik för äldre och balansträning minskar risken för fallolyckor.

 

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.