I mars 2017 beslutade kommunfullmäktige hur området kring Södergården kommer att bebyggas. Totalt kommer ca 230 nya bostäder byggas, och i gatuplanet öppnar nya restauranger upp. Men Södergården är ändå bara början på en större omvandling av det vi kallar för Trollbäckens centrumstråk. Utmed Vendelsövägen från Södergården, upp förbi Alléplan och ända fram till Hanviksviken kommer ny byggnation att möjliggöras. I oktober 2017 gick kommunen ut med ett så kallat

programsamråd i Trollbäcken. Inför samrådet fick invånarna en uppmaning av oss liberaler att inkomma med synpunkter, men också att kontakta oss direkt för att uttrycka åsikter om områdets fortsatta utveckling. Det är många Trollbäckenbor som har hört av sig till oss – några har till och med valt att bli nya medlemmar i Liberalerna!

Programsamrådet är nu avslutat, men något slutligt beslut om fortsättningen är ännu inte fattat. Vi liberaler har vår uppfattning klar om hur detta område kan utvecklas under åren som kommer. Synpunkterna från medborgarna vi fått in har stärkt oss i uppfattningen att man borde gå betydligt varsammare fram än vad fallet blev med Södergården. Tyvärr såg en politisk majoritet till att driva igenom hela det byggprojektet utan att ta tillräcklig hänsyn till de närboende, något vi liberaler förgäves påpekade in i det sista. På baksidan kan du se mer i detalj hur vi liberaler kan tänka oss utvecklingen av Trollbäckens centrumstråk. I korthet innebär det låga byggnader på behörigt avstånd i gränsen till villatomter, och lite högre byggnader mot Gudöbroleden.
Men absolut inga höghus. De hör inte hemma i Trollbäcken!

Vi ska ha klart för oss att omvandlingen kommer att ta lång tid att genomföra, kanske 10-15 år. Och det bygger också på frivillighet bland de som är fastighetsägare. Ingen kommer att tvingas sälja eller dylikt. Ytterligare en förutsättning är att den svåra trafiksituationen på Gudöbroleden är löst. Det går inte att fortsätta bygga bostäder i samma takt om vi inte först bygger ut
infrastrukturen, alltså vägar, trafikplatser, kollektivtrafik och infartsparkeringar. Men för närvarande ligger kommunens planering och statlig resurstilldelning långt efter.

Vi liberaler kommer att göra vårt bästa för att utvecklingen av Trollbäckens centrumstråk ska anpassas till omgivningen. Jag är övertygad om att slutresultatet kan bli något de flesta uppfattar som väldigt positivt för närmiljön.

Mats Lindblom
Kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen

 

  1. ABO-Verken. Här kan vi låta bygga relativt högt, upp till 3-4 våningar. Men viktigt är att strandlinjen görs allmänt tillgänglig.
  2. I detta kvarter finns redan några nybyggda trevåningshus, och det går att komplettera ytterligare med några 3-4 våningsbyggnader. Närmsta grannar är kommunala boenden.
  3. Här vill vi se låga stadsradhus eller dylikt i 2 våningar, eller max 3 våningar under förutsättning att de kan byggas utan att ge insynsproblem eller dylikt för de privata villatomterna som angränsar.
  4. I området utmed Gudöbroleden kan vi bygga i max 4-5 våningar med affärslokaler i gatuplan. 5 våningar i norra delen, 4 våningar i södra delen för att få en balans mot motstående hushöjder på västra sidan av vägen.
  5. Närmast centrum kan vi tänka oss en något högre byggnad, men absolut inte något höghus. Upp till 6 våningar med affärslokaler i gatuplan kan vara rimligt, men inte mer.
  6. Tyresö Bostäder kan på sikt ta över tomten där förskolan Stenkulan ligger idag, och förtäta gentemot sitt omkringliggande bestånd med likartade hushöjder.
  7. Här vill vi se låga stadsradhus eller dylikt i 2 våningar, eller max 3 våningar under förutsättning att de kan byggas utan att ge insynsproblem eller dylikt för de privata villatomterna som angränsar.
  8. Framför Tyresö Bostäders befintliga hus kan man om det får plats bygga i upp till 3 våningar.

 

 

 

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.