Se alla

Kryssa nummer 32 i valet till Europaparlamentet

Torsdag 9 maj 2024

Den 9 juni är det dags att gå till valurnorna igen och rösta i Europaparlamentsvalet. Totalt ska 720 ledamöter, varav 21 från Sverige, väljas för att representera alla 27 medlemsländer. Bland kandidaterna finns Heinz Sjögren, företagare och Tyresöbo.

I över 40 års tid har Heinz arbetat i Östeuropa och i dag är han ordförande för Liberalerna i Tyresö. För honom är det viktigt att vi säkrar freden i vår del av världen genom att öka stödet till Ukraina, men också att öka EU-samarbetet för att bekämpa den växande gängkriminaliteten.

Varför ska man kryssa dig?

– Ukraina kommer att vara EUs viktigaste fråga de kommande åren. På kort sikt för stöttning att vinna freden åt oss i Europa och på längre sikt för återuppbyggnad och EU-inträde. Mycket pengar och andra insatser kommer att riktas dit. Jag har rest och arbetat i stora delar av Östeuropa, inklusive Ukraina, och kan tillföra åtskillig kunskap och erfarenhet så att stödet blir effektivt.

Varför är valet till Europaparlamentet så viktigt?

– EU påverkar vårt dagliga liv på så många områden. Vi behöver enighet och samarbete för att stärka vår gemensamma marknad och göra fortsatta miljösatsningar. Inte minst för att rädda strömmingen i Östersjön. Men också en gemensam EU-polis behövs för att bättre stoppa den gränsöverskridande brottsligheten. Dessutom är det hög tid att Sverige går med i Euro-samarbetet. Det leder till minskad osäkerhet och lägre kostnader för oss alla – inte minst de svenska företagen, som ju är grunden i vår ekonomi!