Liberalerna har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildat ett nytt styre ”Tillsammans för Tyresö” och på kommunfullmäktige den 22 november beslutades formellt vilka ersättare och ledamöter i nämnder, styrelser och beredningar som partierna har föreslagit för posterna.

För liberalernas del beslutades vilka förtroendevalda som nomineras till vilka poster  på ett liberalt internt nomineringsmöte den 5 november där samtliga medlemmar var inbjudna och har rösträtt.

Och nu är det helt klart. Liberalernas laguppställning kommer att se ut som följer from 1 januari 2019.

Kommunstyrelsen
Vice ordförande: Mats Lindblom
Ledamot: Christina Melzén
Ersättare: Mats Larsson
Ersättare: Åsa de Mander

Stadsbyggnadsutskottet
Ordförande: Mats Lindblom
Ersättare: Mats Larsson
Ersättare: Åsa de Mander

Kommunledningsutskottet
Vice ordförande: Mats Lindblom
Ersättare: Mats Larsson
Ersättare: Åsa de Mander

Hållbarhetsutskottet
Ledamot: Mats Lindblom
Ersättare: Mats Larsson
Ersättare: Åsa de Mander

Barn-och utbildningsnämnden
Vice ordförande: Åsa de Mander
Ledamot: Martin Skjöldebrand
Ersättare: Anna-Karin Tjälldén

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ledamot: Tony Thorén
Ledamot: Margareta Ternstedt
Ersättare: Alexander Enkvist

Arbetsmarknads- och socialnämndens individutskott
Tony Thorén

Äldre- och omsorgsnämnden
Ordförande: Tony Thorén
Ledamot: Marie-Louise Larsson
Ersättare: Gunnar Berndtson

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Vice ordförande: Agneta Hansson
Ersättare: Haralampos Karatzas
Ersättare: Thomas Morley

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Thomas Sundblad
Ersättare: Agneta Hansson
Ersättare: Håkan Andersson

Byggnadsnämnden
Ledamot: Olof Wallentin
Ersättare: Alexander Enkvist
Ersättare: Anders Henjer

Beredningen för medborgardialog och integration
Ledamot: Martin Skjöldebrand
Ersättare: Håkan Andersson
Ersättare: Dick Sjöström

Valnämnden
Ledamot: Martin Skjöldebrand
Ersättare: Håkan Andersson

Tyresö Bostäders styrelse
Vice ordförande: Leif Lanke

Stiftelsen Tyrestaskogens styrelse
Ledamot: Mats Lindblom

Tyresåns Vattenvårdsförbunds styrelse
Ledamot: Mats Lindblom

Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF)
Ledamot: Margareta Ternstedt

Liberalernas kommunfullmäktigegrupp består av:
Mats Lindblom
Åsa de Mander
Thomas Sundblad
Christina Melzén (kommunfullmäktiges vice ordförande)
Tony Thorén
Agneta Hansson – ersättare
Leif Lanke- ersättare
Alexander Enkvist- ersättare

Protokollet från kommunfullmäktige den 22 november hittar du här och där ser man även hur de andra partierna i Tyresö bemannar posterna.