Se alla

Ny nollvision för hemmasittare

Onsdag 20 april 2022

Den svenska skolan utgår i hög grad ifrån att samma skolgång ska passa för alla. Men för en del barn i behov av särskilt stöd, eller med andra större behov fungerar inte alltid det. Konsekvenserna kan bli att eleverna inte lär sig i den utsträckning de har rätt, att de mår dåligt och i vissa fall blir hemmasittande. Vilket är oacceptabelt – alla elever skall ha rätt att klara utbildningsmålen och nå sin fulla potential. 

Elever som har hamnat i problematisk skolfrånvaro kräver extra stöd och hjälp för att komma tillbaka till en normal skolgång. I flera fall behövs det ofta många och tidskrävande åtgärder för att skolan ska lyckas vända en omfattande skolfrånvaro, oavsett vilka orsaker som ligger bakom.

Liberalerna vill därför utöka de satsningar som görs för att främja närvaron i skolan. Elever ska kunna erbjudas undervisning i mindre sammanhang oavsett om det är i skolans studio eller i de centrala lärstudiorna.  

– Varje elev som blir hemmasittande är ett misslyckande, oavsett vad orsaken är. Vi vet att det pågår ett intensivt arbete från skolorna tillsammans med elever och deras föräldrar men vi måste göra mer. Alla elever har rätt till  utbildning och ska kunna se fram emot en ljus framtid, säger Åsa de Mander (L), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Vårdnadshavarna har en viktig funktion i att skolnärvaron fungerar. Därför är det väldigt viktigt att skola och vårdnadshavare har en konstruktiv dialog när eleverna inte kommer till skolan. Eleverna har rätt till sin skolgång. Det Mobila teamet kan vara ett stöd i den dialogen vid långvarig skolfrånvaro.