Se alla

Nya satsningar inom kultur och fritid

Tisdag 12 april 2022

Varje år har kultur- och fritidsnämnden till sitt förfogande cirka 1 miljon kronor att spendera fritt på olika satsningar i kommunen. Det är med glädje vi kan presentera några av projekten som är på gång just nu:

  • En ny kombisandplan för volleyboll och handbol

Kommunen ska anlägga en sandplan i centrumnära läge som kan nyttjas för både handboll och volleyboll. Detta är två växande sporter som idag saknar tillgängliga ytor. Vi vill därför se en plats för både den organiserade sporten och spontanidrotten. 

  • Etablera nya uteklassrum, grillplatser och badbryggor

Fem nya grillplatser ska etableras inom Alby friluftsgård, en av dessa kommer också att fungera som uteklassrum för naturskolan. Det här är viktiga satsning för friluftslivet och något som kommer underlätta för personer som vill grilla i Alby. Satsningen kommer också göra det möjligt att höja nivån på naturskolans verksamhet. Vi kommer även byta ut badbryggorna vid fyra av kommunens badplatser vilket inte är en dag för sent.

  •  Tillgängliggöra Gammelströmsfortet

Som en del av satsningen på att uppmärksamma Tyresös lokalhistoria ska en ny vandringsled upprättas vid Gammelströmsfortet. Fortet är idag svårtillgängligt och en ordentlig uppmärkning och skyltning skulle skapa bättre förutsättningar för fler personer att få ta del av denna spännande plats.

Alexander Enkvist (L)

 

– Genom att göra de satsningar vi nu lägger fram så fortsätter vi vår tidigare resa för att skapa platser som ger möjlighet till både spontan  och organiserad aktivitet. Tack vare satsningen på en ny kombiplan skapa vi plats för nya växande sporter och via grillarna och badbryggorna skapar vi en möjlighet till en värdefull fritid under årets alla årstider, säger Alexander Enkvist (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.