resursskolaUnder hösten 2020 öppnar en ny skolform upp i Tyresö. Resursskola med behandling är benämningen och är en skola som riktar sig till barn med särskilda behov.

Resursskolan kommer att öppnas upp i delar av Sofiebergs förskola, som byggs om för ändamålet. Närheten till Sofiebergs skola med dess skolgård gör att skolan också får ett sammanhang med en vanlig grundskola, något som är viktigt för eleverna.

– Resursskola med behandling var ett uppdrag som lades redan under förra mandatperioden när Liberalerna  styrde ihop med Alliansen. Av olika anledningar har det dragit ut på tiden. Det känns fantastiskt bra nu att vi startar upp skolan, då det finns många barn som skulle gynnas av den skolformen, säger Åsa de Mander, (L), vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Den nya skolan kommer att ta emot barn som av olika anledningar har begränsade möjligheter att lyckas i den ordinarie grundskolan. I resursskolan kommer man att jobba i små grupper och med specialutbildade pedagoger så att eleverna får större chanser att lyckas. Med en liten grupp kan man också ta mer hänsyn till elevens inlärningstakt, förmågor och intressen.

Resursskolan arbetar efter samma läroplan som den ordinarie grundskolan och är ett samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Tyresö.

– Resursskolan kommer att kunna erbjuda mindre klasser, och pedagogiken blir bättre anpassad efter de enskilda barnen. Att vi öppnar upp en sådan här skola är ganska unikt, det finns nästan inga kommunala resursskolor med behandling idag, säger Åsa de Mander. Vi vet ju att tidiga insatser är det som gör störst skillnad för barn, och när skola och socialtjänst kan samarbeta är det min övertygelse att det kan få fler barn att bli nå framgång.

Kommer att drivas som projekt

Resursskolan kommer att drivas i projektform under tre år, och man kommer att göra en utvärdering efter två år. Om utvärderingen visar på goda resultat vad gäller elevernas bästa , kommer resursskola med behandling att överföras till ordinarie verksamhet.

De elever som idag går i en resursskola med behandling går i en skola utanför kommunen. Det betyder ofta långa taxiresor samt att man inte har samma kompisgäng längre då man inte hinner träffa dem lika ofta som tidigare. 

Det formella beslutet om att införa resursskolan togs i Barn- och utbildningsnämnden den 28 april.